Hjem - Lions Club Bannerslund

Menu

Ecuador

Lions støtter balsatræ produktion i Ecuador

Lions Club Bannerslund havde på klubmødet i oktober besøg af Søren Hoff Brøndum som fortalte et projekt i Ecuador som han er en del af.

”Projektet hedder Wawazonia og har til formål at generere indtægter i de indianske samfund via investering i bæredygtig produktion af balsatræ (wawa på indiansk). Etablering og pleje af de nye balsaskove giver arbejde i de indianske samfund og gør indianerne i stand til at modstå presset fra illegal tømmerhugst. Med balsaskovene kan det efterspurgte træ produceres på et mindre areal og behovet for at fælde det i den oprindelige skov fjernes. Dette kommer den oprindelige urørte regnskov til gode, som dækker 7% af jordens areal og rummer over 60% af verdens biodiversitet.


Koordinator Jhair med balsa på 18 måneder

Projektets ambitioner er:
• 200 hektar balsa (500.000 balsatræer). De er klar senest 5-6 år efter plantning. Området dækker 3 forskellige Shuarindianske landsbyer.
• At skaber arbejdspladser i forbindelse med produktion af planter, etableringen og drift af plantagerne.
• At levere bæredygtigt træ til den grønne omstilling (balsatræ bruges i vindmølleindustrien) senest 4 år efter etableringen og opbygge viden omkring bæredygtig skovforvaltning.


Lokale Shuar i gang med at arbejde i balsaskoven

Balsatræerne i Amazonas optager op til 3 gange mere CO2 end en gennemsnitlig dansk skov”. (Ovennævnte tekst fra Growing Trees Network Foundation og billederne er gengivet med tilladelse fra Søren Hoff Brøndum).

Efter vores klubmøde hvor Søren fortalte om projektet har Velfærdsudvalget i Lions Club Bannerslund besluttet at støtte sådan et International projektet. Præsident for Lions Club Bannerslund Kurt Berg Larsen oplyser at klubben har doneret et kontant beløb. Vi mener at projektet på flere måder er fantastisk. Dels giver balsa produktionen familierne i Ecuador et økonomisk fundament til deres eksistens og samtidig har produktionen en gunstig påvirkning af C02 optagelsen på verdensplan.


Søren Brøndum og Jose Chumap ved balsaplantage

Hvis du vil vide mere om projektet så læs her!

Søren Hoff Brøndums projektevaluering fra Ecuador, marts 2023 her!

Følg Lions