Hjem - Lions Club Bannerslund

Menu

Juledonationer 2022

Løverne fra Bannerslund har spredt juleglæde

Løverne fra Lions Club Bannerslund er i julehumør, og har spredt juleglæde i lokalområdet.
Beboerne i Grundvigs Have i Elling har fået en julehilsen sammen med en flot julestjerne.


Ved et mindre arrangement på Strandby Badehotel, var præst Peter Thøgersen fra Strandby-, Elling- og Jerup Sogne, samt præsterne Mark Lewis og Louise Aaen fra Strandby Metodistkirke samlet med repræsentanter fra Lions Club Bannerslund. Formålet var at overbringer klubbens juledonationer til præsterne.
I sin velkomst, udtrykte præsident Finn Krogsgaard, at vi i Lions er stolte. Stolte fordi at vi igen kan støtte særligt udvalgte i vores lokalområde, via områdets præster.
Metodistkirken modtog et kontant beløb. Præsterne Mark Lewis og Louise Aaen oplyste at den økonomiske støtte bliver anvendt til indkøb af de julepakker som kirken uddeler til udsatte familier i området.
Præst Peter Thøgersen modtog et antal blomsterhilsner. Blomster som han sammen med præst Kirsten Hansen vil overbringe til borgere i deres Sogne. Borgere som vi præster har udvalgt, slutter Peter Thøgersen.
”Vi er glade for at kunne overbringe denne opmuntring i en tid hvor der er mange der trænger. Det er en god opgave at få lov til at udføre”, udtrykte præsterne samstemmende.
Lions Club Bannerslund siger tak for hjælpen til præsterne.


Julemanden kom sejlende til Strandby med godteposer til børnene. Godteposer som var en donation fra Lions Club Bannerslund. Det foregik ved årets Julemarked som FDF i Strandby har afholdt på Nordjyske Torvet i Strandby.
De fremmødte børn så julemandens ankomst på Auktionskajen. Her var der hyggelig julemusik og julemanden omdelte slik, sammen med sine julebørn.
Det samme sted som vi i Lions Bannerslund afholder vores Fiskefestival. En Fiskefestival som skaber økonomiske muligheder for os i klubben til at yde støtte, bl.a. lokalt.
De fremmødte børn, voksne, julemanden og julebørnene gik i samlet flok fra Auktionskajen til Nordjyske Bank Torvet. Her var der julemusik og sanglege, inden julemanden delte godteposerne ud til alle børnene. Glæden var stor hos børnene.
Vi i Lions er stolte over at kunne skabe glæde i denne mørke og kolde tid og tak for hjælpen til julemanden og alle hans julebørn.

 

Følg Lions