Hjem - Lions Club Bannerslund

Menu

Lions formål

Lions formål

  • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk
  • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
  • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
  • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
  • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
  • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Følg Lions